Vizyon

Vizyon


VİZYON


Yaptığımız işlerde hata yapmamayı hedeflemek.


Şirket başarısının ve hedeflere ulaşmanın ancak bir


takım çalışması sonunda olabileceği bilincinde


olarak her zaman bir takım ruhu ile hareket etmek.


Şirketin çağdaş ve optimum işletmecilik prensiplerine


göre çalışmasını sağlamak.


Şirketin ve işlerin gelişimine paralel olarak


çalışanların ve hissedarların refah seviyesini


yükseltmek.


Ülke ekonomisine katkıda bulunan bir kuruluş


olmak. 


Dünyadaki değişim ve gelişimleri çok yakından ve


çok yönlü bir şekilde takip ederek kendi teknolojisini


kendi üreten, mevcut teknolojileri geliştiren veya


gelişimine katkıda bulunan bir kuruluş olmak.Bu hedefe ulaşmak için bunu sağlayacak araştırma


ve geliştirme faaliyetlerine çok önem vermek ve


bununla ilgili alt yapıyı oluşturmak ve sürekli


geliştirmek.


Faaliyetlerimizde yenilikçi ve yaratıcı olmak,


piyasaya yenilikçi ürünler sunmak.


Fırsatlar doğduğunda mevcut iş kolumuz ile


bağlantılı olan veya olmayan, ancak teknolojisine


katkıda bulunabileceğimiz konularda yeni


girişimlerde bulunmak.


Şirketimizi gerek teknolojik , gerekse yönetim biçimi


açısından dünya çapında tanınan ve saygı duyulan


bir kuruluş haline getirmek.


Her zaman her konuda daha mükemmel olmak için


çaba sarfetmek.

Scroll