Çalışma Prensiplerimiz

Çalışma Prensiplerimiz

Firma olarak tüm faaliyetlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi,

 Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek çevre kirliliğini önleyeceğimizi,

 Atıklarımızın kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı,

 Enerji, hammadde ve doğal kaynaklarımızın verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,

Mevag İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tehlikeleri hassasiyetle izleyeceğimizi, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstereceğimizi,

Mevag Taşeronu veya müşterisi olduğumuz firmaların Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili bildirmiş olduğu kurallara uyacağımızı,

Mevag Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,

Mevag Çalışanlarımızın Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği bilincini geliştirerek, Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Entegre Yönetim Sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getireceğimizi,

Mevag İlgili tarafların Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,

Mevag Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı,

Mevag Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Entegre Yönetim Sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi,

Mevag Sürekli gelişme felsefesini ve sistemlerini tüm süreçlerde Entegre Yönetim Sistemine uygun hale getireceğimizi ve etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi, tüm personele özümseteceğimizi ve bu doğrultuda pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü arttıracağımızı,

Mevag Madeni yağ sektöründe ve özellikle firmamız faaliyet kapsamı olan metal sıvıları, endüstriyel yağlar ve endüstriyel yıkama maddeleri konusunda teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip ederek, yönetim kadromuz ve eğitimli çağdaş personelimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Entegre Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak karşılayacağımızı taahhüt ederiz.

Scroll